Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở huyện Thạch Thành

Đăng ngày 14 - 09 - 2020
100%

(Baothanhhoa.vn) - Với mục tiêu “lấy chất lượng phục vụ đặt lên hàng đầu”, huyện Thạch Thành đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt trong cải cách hành chính (CCHC), hướng tới xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ tốt Nhân dân.

Thủ tục hành chính được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện Thạch Thành để người dân tiện theo dõi.

Đã gần 11 giờ trưa nhưng tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả UBND huyện Thạch Thành vẫn còn đông người đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC). Ông Bùi Văn Nghĩa, xã Thạch Sơn cho biết: “Tôi đến làm hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất. Thủ tục này phức tạp hơn các thủ tục khác nên thời gian giải quyết là 25 ngày. Tôi được cán bộ, công chức ở đây hướng dẫn tận tình, dễ hiểu và viết phiếu hẹn ngày trả kết quả để tôi đến nhận, không phải mất công đi lại nhiều lần. Tôi thấy hài lòng với chất lượng phục vụ ở đây”.

Anh Hà Hữu Bình, chuyên viên văn phòng phụ trách tiếp công dân thường xuyên và tiếp nhận giải quyết TTHC bộ phận “một cửa” huyện Thạch Thành chia sẻ: “Khi công dân đến giải quyết TTHC, chúng tôi sẽ kiểm tra bản chính, nếu đầy đủ giấy tờ sẽ thu phí, lệ phí theo quy định rồi trình lãnh đạo ký, sau đó quay lại đóng đấu và trả cho công dân. Với những thủ tục đơn giản, thời gian giải quyết rất nhanh, hầu hết công dân được lấy kết quả luôn trong ngày”.

Để nâng cao chất lượng công tác CCHC, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp, huyện Thạch Thành đặc biệt coi trọng vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành. Chủ tịch UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện đồng bộ cả 6 nội dung CCHC theo tinh thần Nghị quyết số 30c/NQ-CP của Chính phủ, siết chặt kỷ cương hành chính trên mọi lĩnh vực, phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn của các phòng, ban chuyên môn và từng cá nhân trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, bảo đảm không chồng chéo hay bị bỏ sót nhiệm vụ. Chủ tịch UBND huyện cũng chỉ đạo UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch CCHC hàng năm, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong năm theo tình hình thực tế tại địa phương để triển khai thực hiện; các kế hoạch đã ban hành phải thể hiện rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung hoạt động CCHC, phân định rõ tập thể, cá nhân chịu trách nhiệm điều hành, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Cùng với đó, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo đẩy mạnh cải cách TTHC; rà soát, cắt giảm thời gian giải quyết TTHC; tăng cường kiểm tra để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC...

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện Thạch Thành đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, những tiện ích khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, sử dụng hóa đơn điện tử trong thanh toán nhằm hạn chế việc tập trung đông người để phòng, chống dịch bệnh. Cùng với tuyên truyền, huyện Thạch Thành đã cung cấp 79 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 (trong đó cấp huyện là 68 thủ tục, cấp xã 11 thủ tục). Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 có phát sinh hồ sơ đạt 22%.

Thực hiện khâu đột phá về CCHC, các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thạch Thành đã thường xuyên rà soát, đánh giá các TTHC đang áp dụng nhằm phát hiện những TTHC không cần thiết, không còn phù hợp để kiến nghị cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Qua rà soát, tổng hợp, UBND huyện đã ban hành thông báo cắt giảm thời gian giải quyết 71 TTHC thuộc thẩm quyền, trong đó có 24 TTHC thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, 16 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của HTX, 6 TTHC thuộc lĩnh vực gia đình, 5 TTHC thuộc lĩnh vực hoạt động xây dựng, 5 TTHC thuộc lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh... Sau khi cắt giảm, các phòng chuyên môn đã cập nhật các TTHC mới nhất để niêm yết, công khai tại bộ phận “một cửa” cho công dân, tổ chức tra cứu. Mọi vướng mắc của người dân khi thực hiện sẽ được cán bộ trực tiếp giải quyết TTHC giải thích và hướng dẫn cụ thể nên chưa có cá nhân, tổ chức nào phản ánh, kiến nghị đến các lĩnh vực thuộc phạm vi giải quyết của UBND huyện.

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND ngày 29-5-2020 về việc tập trung chỉ đạo đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải quyết TTHC, chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn huyện. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC cũng được tăng cường, 100% các phòng, ban chuyên môn được kết nối mạng LAN, được trang bị phần mềm quản lý hồ sơ công việc. Việc đăng ký, sử dụng chứng thư số đối với cá nhân, cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện đảm bảo tính xác thực của các văn bản điện tử; việc ứng dụng chữ ký số được quan tâm triển khai thực hiện từ 1-9-2020. Hiện nay, tỷ lệ văn bản hành chính được trao đổi qua môi trường mạng đạt 94,43%, văn bản điện tử được ký số đạt 97%. Ngoài ra, trang thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã đã niêm yết công khai, minh bạch các TTHC, kết quả giải quyết TTHC và các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh, của huyện; thường xuyên đăng tải, thông tin về các hoạt động trên địa bàn huyện để người dân, doanh nghiệp tìm hiểu và nắm bắt thông tin.

Vì sự hài lòng của người sử dụng dịch vụ công, huyện Thạch Thành sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp cải thiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết TTHC, tạo bước chuyển mạnh mẽ trong CCHC ở nhiệm kỳ mới.

 

<

Tin mới nhất

Đổi mới, nâng cao chất lượng cải cách hành chính ở huyện Thạch Thành(14/09/2020 10:30 CH)

°