Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Thông cáo báo chí về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo (19/9/1941 - 19/9/2021)

Đăng ngày 16 - 08 - 2021
100%

Để tổ chức trang trọng các hoạt động Kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu Du kích Ngọc Trạo (19/9/1941 - 19/9/2021). Ngày 16/8/2021, Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành đã có thông cáo báo chí số 209/TCBC-UBND về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo. Nguyên văn thông cáo báo chí như sau:

<

Tin mới nhất

Huyện Thạch Thành: Đẩy nhanh tiến độ dự án tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử Chiến khu Ngọc Trạo(21/08/2021 10:40 CH)

Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Chiến khu Du kích Ngọc Trạo (19/9/1941-...(18/08/2021 10:27 CH)

Thông cáo báo chí về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chiến khu du kích Ngọc Trạo...(16/08/2021 3:29 CH)

Câu hỏi và Thể lệ cuộc thi tìm hiểu về Chiến khu Ngọc Trạo(03/05/2021 11:03 CH)

°