Hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu chính công ích (bưu điện)

Đăng ngày 06 - 04 - 2020
100%

Thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày 07/6/2019 Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành Quyết định 2188/QĐ-UBND phê duyệt danh mục 1.885 thủ tục hành chính của các sở, ngành, UBND cấp huyện được tiếp nhận, chuyển trả qua bưu chính công ích.

Đây là một trong những biện pháp cải cách có tính đột phá, góp phần đổi mới phương thức phục vụ nhân dân,  giảm tải công việc của các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có cung cấp thêm sự lựa chọn cho tổ chức, cá nhân, tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân, doanh nghiệp giảm chi phí, thời gian trong việc làm thủ tục hành chính, nhất là người dân ở vùng sâu, vùng xa, những địa bàn khó khăn. Qua đó thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của các tổ chức, doanh nghiệp và công dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh. 

Hiện nay, việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo điều kiện thuận lợi, cắt giảm chi phí đi lại cho tổ chức, cá nhân.

1. Các bước thực hiện tiếp nhận, chuyển trả kết quả thủ tục hành chính qua bưu chính công ích.

2. Quy định mức giá cước tối đa dịch vụ nhận gửi hồ sơ và chuyển trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ BCCI của Bưu điện tỉnh Thanh Hóa.

                                                                                                                                                                                Trích nguồn: Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CHO TỔ CHỨC, CÔNG DÂN(01/05/2020 10:59 CH)

Hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu chính công ích (bưu điện)(06/04/2020 2:29 CH)

°