HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CHO TỔ CHỨC, CÔNG DÂN

Đăng ngày 01 - 05 - 2020
100%

Để sử dụng dịch vụ công trực tuyến, trước hết người dùng phải có một tài khoản đã được xác thực trên hệ thống. Sau khi có tài khoản, người dùng có thể đăng ký các dịch vụ công và theo dõi hồ sơ của mình thông qua tài khoản đã đăng ký. Các bước thực hiện như sau:

<

Tin mới nhất

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CỔNG DỊCH VỤ CÔNG CHO TỔ CHỨC, CÔNG DÂN(01/05/2020 10:59 CH)

Hướng dẫn nộp hồ sơ thủ tục hành chính qua bưu chính công ích (bưu điện)(06/04/2020 2:29 CH)

°