Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019

Đăng ngày 27 - 09 - 2019
100%

Chiều ngày 26/9, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức Phiên họp thường kỳ tháng 9 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì phiên họp. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND huyện, các đồng chí Phó Chủ tịch, các ủy viên UBND huyện; Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Theo báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn, dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên địa toàn huyện ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế. Nhưng với sự quyết tâm cao của các cấp, các ngành, địa phương, nhất là trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh vẫn đạt được nhiều kết quả tích cực.

Kinh tế xã hội tiếp tục duy trì ổn định. Trong đó, tổng giá trị sản xuất 9 tháng đầu năm ước đạt hơn 7 nghìn 624 tỷ đồng, đạt 71,6% so với kế hoạch năm, tăng 23,7% so với cùng kỳ, Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1 nghìn 119 tỷ đồng tăng 8,9% so với cùng kỳ; Giá trị sản xuất công nghiệp xây dựng ước đạt 3 nghìn 607 tỷ đồng, tăng 29,1% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển hướng theo hướng tích cực; tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thuỷ sản chiếm 20,1%, công nghiệp xây dựng chiếm 49,5%, thương mại dịch vụ chiếm 30,4%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 30,2 triệu đồng/người, bằng 76,3% so với kế hoạch cả năm, tăng 23,2% so với cùng kỳ. Môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được cải thiện; hoạt động xúc tiến đầu tư được chú trọng và đạt kết quả tích cực.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo quyết liệt, ban hành cơ chế hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2019 có thêm xã Thạch Định đạt chuẩn nông thôn mới, xã Thành Long đã hoàn thành thẩm tra đề nghị uỷ ban tỉnh công nhận, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới lên 9/26 xã, 70 thôn đạt chuẩn nông thôn mới.

Thu ngân sách 9 tháng đầu năm trên địa bàn huyện ước đạt hơn 66 nghìn 589 triệu đồng, đạt 85,1% dự toán tỉnh giao, bằng 77,3% dự toán huyện giao đầu năm. Công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường được tăng cường.

Chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội không ngừng được nâng lên; phong trào thể dục, thể thao được phát triển; thành tích chất lượng giáo dục được tăng lên, giáo dục mũi nhọn tiếp tục được chú trọng. Chất lượng khám chữa bệnh không ngừng được nâng cao.

 Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm được triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả.  Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành công tác tuyển quân, giao quân đảm bảo chất lượng. Hoàn thành xuất sắc diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, phạm pháp hình sự được kìm chế, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

Tuy nhiên, một số lĩnh vực vẫn còn những hạn chế, như: Công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi và có diễn biến phức tạp, công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện giải pháp phòng chống dịch của một số đơn vị còn chưa cao làm lây lan diện rộng ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi. Số lượng doanh nghiệp thành lập mới  đạt 65% so với chỉ tiêu giao còn thấp. công tác giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án còn chậm, tình hình an ninh còn tiềm ẩn phức tạp….

Báo cáo cũng đã nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019, đó là: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2019. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 15,9% trở lên, phấn đấu có thêm 01 xã về đích nông thôn mới. Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cả năm 2019. Đẩy mạnh thực hiện các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu cả năm 2019

Tại phiên họp các ý kiến thảo luận tại phiên họp, đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được và một số tồn tại, hạn chế, trong đó tập trung chủ yếu vào các nội dung như: công tác thu ngân sách Nhà nước; thực hiện các biện pháp khống chế bệnh dịch tả lợn Châu phi; vấn đề phát triển doanh nghiệp; chỉ đạo thu, thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế; Chỉ đạo thực hiện tiêu chí đảm bảo an ninh, quốc phòng ở các xã chuẩn bị về đích NTM. Tập trung chỉ đạo xây dựng xã nông thôn mới, xã an toàn thực phẩm, thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định 22, Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản, đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn...

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Đình Minh đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2019 của huyện và đề nghị các Phòng tham mưu tổng hợp, Tài chính – Kế hoạch tiếp thu ý kiến của các đại biểu để hoàn chỉnh báo cáo trình Ban thường vụ Huyện ủy. Đồng thời, khái quát phân tích rõ những kết quả đã được trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng 9 tháng đầu năm 2019. Đồng chí nhấn mạnh: Đề nghị các phòng, ngành bám sát các chỉ tiêu chỉ đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra, trước mắt tập trung chỉ đạo phòng chống dịch tả lợn Châu phi, chỉ đạo sản xuất vụ đông để hoàn thành kế hoạch, quan tâm chỉ đạo các xã trong xây dựng nông thôn mới, đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chuyển đổi cây trồng, thực hiện công tác giảm nghèo, các chính sách người có công, chính sách an sinh xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà nước; tăng cường công tác quản lý tài nguyên đất đai, khoáng sản, môi trường, phát triển doanh nghiệp. Chủ động nắm bắt tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết các vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tăng cường công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết kịp thời những phát sinh ở cơ sở nhằm thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2019...Về nhiệm vụ còn lại của 3 tháng cuối năm 2019, đồng chí Chủ tịch UBND huyện Phạm Đình Minh, yêu cầu các Phòng, ban, ngành của huyện bám theo mục tiêu kế hoạch đã ban hành trong các lĩnh vực của cả năm để triển khai thực hiện. Chủ động rà soát các chương trình, đề án, quy hoạch trong chương trình công tác năm 2019, trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định để tổ chức thực hiện./.

T/h: Thu Hà – Lưu Bằng

<

Tin mới nhất

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9 năm 2019(27/09/2019 8:56 CH)

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thạch Thành sơ kết công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ...(26/09/2019 8:37 CH)

°