Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023

Đăng ngày 05 - 01 - 2023
100%

Ngày 05/01/2023, UBND huyện Thạch Thành đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi đua năm 2023. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Thường trực HĐND, các đồng chí Phó chủ tịch UBND huyện, UBMTTQ; các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; lãnh đạo các xã, thị trấn. Đây là Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm thống nhất về nhận thức và hành động trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện

Với chủ đề  Nâng cao tinh thần trách nhiệm, kịp thời giải quyết hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vữngnăm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.  Kế thừa, phát huy những kết quả đã đạt được, kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra trong năm 2022. Năm 2023, UBND huyện sẽ tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp mà Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra với mục tiêu tổng quát: Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp tục ưu tiên phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững gắn với đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng lực nội sinh và khả năng ứng phó linh hoạt của nền kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, du lịch là mũi nhọn, tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường; bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt 15,3% trở lên, trong đó ngành nông, lâm, thủy sản tăng 7,7%, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 16%, ngành dịch vụ tăng 15,7%. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 59,9 triệu đồng/người/năm. Sản lượng lương thực ổn định ở mức 53.000 tấn trở lên. Diện tích đất được tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao: 420 ha.Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội phấn đấu đạt 2.978,9 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước tăng 15% trở lên so với dự toán tỉnh giao. Thành lập mới doanh nghiệp: 45 doanh nghiệp. Có thêm 07 xã, 7 thôn đạt chuẩn Nông thôn mới; có 2 xã đạt NTM nâng cao, 01 xã NTM kiểu mẫu, 01 thôn đạt NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, bàn những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Năm 2023, UBND huyện tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tạo động lực thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường kinh doanh; tăng cường quản lý, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Xây dựng, phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, nhất là về giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, thích ứng với biến đổi khí hậu. Tăng cường đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ; phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết có hiệu quả khiếu nại, tố cáo. Củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội./.

<

Tin mới nhất

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2023(28/04/2023 4:31 CH)

HĐND huyện Thạch Thành tổ chức kỳ họp thứ 9 bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ...(26/02/2023 12:09 SA)

Hội nghị công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ(21/02/2023 11:58 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023(09/02/2023 3:42 CH)

Huyện Thạch Thành tổ chức tọa đàm tiếp lửa truyền thống “Tuổi trẻ Thạch Thành phấn đấu xứng danh...(02/02/2023 10:02 CH)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi...(05/01/2023 10:07 SA)

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(24/12/2022 9:15 SA)

UBND huyện Thạch Thành; Họp phiên thường kỳ tháng 11/2022(09/12/2022 10:27 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại và huyện Thạch Thành(17/11/2022 9:19 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022(30/09/2022 3:19 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức Họp phiên thường kỳ tháng 8/2022(01/09/2022 2:27 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự sinh hoạt cùng đảng viên Chi bộ khu phố 2, thị trấn Vân Du(17/06/2022 9:07 SA)

°