UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2023

Đăng ngày 28 - 04 - 2023
100%

Ngày 28/4/2023, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4 nhằm đánh giá tình hình phát triển Kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc - phòng an ninh tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5 năm 2023 và xem xét một số nội dung quan trọng khác.

Toàn cảnh phiên họp.

Đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì phiên họp. Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, ủy viên UBND huyện; Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm, UBND huyện đã triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. Bên cạnh đó, huyện cũng đã hết sức nỗ lực trong việc thực hiện các giải pháp ứng phó, hạn chế tác động tiêu cực của dịch bệnh, hỗ trợ duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh và trật tự an toàn xã hội. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự chung sức đồng lòng của các cấp, các ngành, các địa phương bám sát Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và Kế hoạch hành động của UBND huyện về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội, tập trung tham mưu, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý của ngành, địa phương, đơn vị, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, vụ Chiêm xuân diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, tổng diện tích gieo trồng là 11.361,2 ha, đạt 93,3% so với kế hoạch; Triển khai kế hoạch trồng mía nguyên liệu vụ ép 2023-2024, đến nay, đã trồng mới được 700/1.500 ha mía nguyên liệu, đạt 46,7 % KH. Sản xuất thủy sản tiếp tục phát triển ổn định, tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 281 tấn, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp bị ảnh hưởng bởi giá nguyên vật liệu đầu vào vẫn mức cao, tuy nhiên các doanh nghiệp đã nỗ lực khắc phục khó khăn về nguồn nguyên, vật liệu, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, tập trung đẩy mạnh sản xuất, nên sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn có nhiều chuyển biến tích cực, các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp truyền thống vẫn duy trì phát triển, một số sản phẩm tăng mạnh như: gạo, ngô xay xát đạt 4.757,2 tấn, tăng 11,9% so với cùng kỳ, Quần áo các loại đạt 4.263,9 nghìn cái, tăng 19,5% so với cùng kỳ; gỗ xẻ các loại 2.256,1 m3, tăng 18,2% so với cùng kỳ...

Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp tục phát triển, thị trường hàng hóa phong phú, đa dạng, giá cả cơ bản ổn định; tổng mức vận chuyển hàng hóa trong tháng, đạt 279.405 tấn, tăng 9,9% so với cùng kỳ; vận tải hành khách đạt 235.753 lượt, tăng 16,3% so với cùng kỳ. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đã được tổ chức, thu hút đông đảo khách du lịch, từ đầu năm đến nay lượng khách du lịch tham gia các lễ hội trên địa bàn huyện ước đạt 20.000 người, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2022. Thu NSNN trên địa bàn ước đạt 57.624,9 triệu đồng, đạt 42,1% dự toán tỉnh giao và 14,5% dự toán huyện giao.

Công tác xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, chỉ đạo thị trấn Kim Tân, Vân Du rà soát, xây dựng Kế hoạch xây dựng đô thị văn minh; Tiếp tục thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thực hiện đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp huyện đợt 1/2023 đối với 4 sản phẩm; chỉ đạo đánh giá phân hạng lại sản phẩm đối với các sản phẩm OCOP đã hết thời hạn.

Cùng với đó, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đời sống Nhân dân được cải thiện; các hoạt động y tế, giáo dục, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác quốc phòng - an ninh được đảm bảo. 

Các đại biểu thảo luận tại phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ tháng 4; đóng góp những giải pháp trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023.

Phát biểu kết luận tại Phiên họp, đồng chí Đinh Văn Hưng, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: trong thời gian tiếp theo, các phòng, ban, cơ quan chuyên môn của huyện và UBND các xã, thị trấn cần nâng cao trách nhiệm trong quản lý điều hành, tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nhất quán, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế về phòng, chống dịch COVID-19 và các bệnh truyền nhiễm khác, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, chủ động công tác giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra. Đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn Nhân dân áp dụng các biện pháp kỹ thuật để thâm canh, tăng năng suất, sản lượng các cây trồng, vật nuôi nâng cao thu nhập. Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng NTM, thực hiện hoàn thành các tiêu chí và hoàn thiện hồ sơ theo quy định; đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chung xây dựng xã giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục đông đốc các chủ đầu tư hoàn thiện đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB các công trình, dự án đã được phê duyệt; Tăng cường các giải pháp về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, khoáng sản; Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch các dự án, tăng cường cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân; thực hiện tốt công tác đền bù, GPMB. Tăng cường công tác thu hút vốn đầu tư vào địa bàn; đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách; chú trọng giải quyết việc làm cho lao động địa phương; các cấp, các ngành, các địa phương phải đề cao trách nhiệm cá nhân và người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chủ động, tích cực thực hiện đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật.

Ngoài nhiệm vụ chung, đồng chí Chủ tịch UBND huyện còn giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban, đơn vị chuyên môn để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong tháng 5/2023./.

T/h: Thu Hà - Quang Trị

<

Tin mới nhất

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 2024(23/01/2024 8:46 SA)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2023(28/04/2023 4:31 CH)

HĐND huyện Thạch Thành tổ chức kỳ họp thứ 9 bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ...(26/02/2023 12:09 SA)

Hội nghị công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ(21/02/2023 11:58 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023(09/02/2023 3:42 CH)

Huyện Thạch Thành tổ chức tọa đàm tiếp lửa truyền thống “Tuổi trẻ Thạch Thành phấn đấu xứng danh...(02/02/2023 10:02 CH)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi...(05/01/2023 10:07 SA)

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(24/12/2022 9:15 SA)

UBND huyện Thạch Thành; Họp phiên thường kỳ tháng 11/2022(09/12/2022 10:27 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại và huyện Thạch Thành(17/11/2022 9:19 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022(30/09/2022 3:19 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức Họp phiên thường kỳ tháng 8/2022(01/09/2022 2:27 CH)

°