Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Công điện khẩn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 11 - 04 - 2020
100%

<

Tin mới nhất

Hội nghị triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025(12/11/2020 8:44 SA)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 10 năm 2020(31/10/2020 9:08 SA)

Hội đồng NVQS huyện Thạch Thành triển khai kế hoạch tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ(29/10/2020 2:06 CH)

HĐND huyện Thạch Thành bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND huyện(12/09/2020 9:13 CH)

Hội nghị triển khai nghiên cứu học tập Nghị quyết 58 NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát...(01/09/2020 9:53 CH)

Hội Nghị Ban Chấp Hành Đảng Bộ Huyện Lần Thứ 22(27/06/2020 11:08 CH)

Phiên họp thường kỳ tháng 6, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020(23/06/2020 11:05 CH)

ĐND huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị để chuẩn bị nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 9- HĐND...(16/05/2020 3:27 CH)

Ban Thường vụ Huyện uỷ tổ chức rút kinh nghiệm tổ chức đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 – 2025(04/05/2020 3:01 CH)

Công điện khẩn về việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống...(11/04/2020 9:03 CH)

Chỉ thị của Chủ tịch UBND huyện Thạch Thành về việc thực hiện cách ly toàn huyện không để dịch...(01/04/2020 8:30 CH)

Công điện 14 Tăng cường công tac phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện(18/03/2020 3:30 CH)

°