Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện Thạch Thành khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 25 - 12 - 2020
100%

Ngày 24/12, HĐND huyện Thạch Thành đã khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khoá 20, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Toàn cảnh Kỳ họp

Tham dự kỳ họp có đại biểu HĐND tỉnh khu vực Thạch Thành. Về phía huyện chủ trì kỳ họp có bà Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện; Bà Bùi Thị Định, UV BTV huyện ủy, Phó chủ tịch HĐND. Tham dự kỳ họp có đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư , Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban thường vụ huyện uỷ, Thường trực UBND, UB MTTQ huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể, thủ trưởng các cơ quan đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc Kỳ họp

Sau lời phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 11, HDND huyện khóa XX của đồng chí Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện. Các đại biểu đã nghe ông Trần Bá Sơn, UV BCH Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh  năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ KT - XH, QP - AN  năm 2021. Theo đó, thực hiện nhiệm vụ năm 2020 trong bối cảnh đại dịch Covid diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh gặp nhiều thách thức nhưng được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của tỉnh cùng với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy Đảng, chính quyền; sự phối hợp của MTTQ, các đoàn thể, các ngành chức năng và các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của huyện đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đồng chí Trần Bá Sơn UV - BCH Đảng bộ huyện- Phó chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh  năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ KT - XH, QP - AN  năm 2021

 Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh) ước đạt 12.429,5 tỷ đồng, tăng 16,7% so với cùng kỳ, đạt 99,9% so với kế hoạch năm. Sản xuất nông - lâm nghiệp - thủy sản không chịu ảnh hưởng mạnh bởi dịch Covid-19, vẫn phát triển ổn định và đạt kết quả khá toàn diện: giá trị sản xuất ngành nông nghiệp ước đạt 1.564,1 tỷ đồng, tăng 10,5% so với cùng kỳ, bằng 100,6% kế hoạch năm. Chỉ đạo các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện kế hoạch tích tụ tập trung đất đai để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao, đến nay toàn huyện đã thực hiện tích tụ được 421,6 ha, đạt 64,8% kế hoạch.

Thực hiện tốt kế hoạch sản xuất mía nguyên liệu, đã thu hoạch 330.912 tấn mía nguyên liệu vụ ép 2019-2020, năng suất bình quân các trà mía đã thu hoạch ước đạt 67,1 tấn/ha. Hoàn thành trồng mía vụ ép 2020-2021, toàn huyện đã trồng được 4.491,5 ha, trong đó diện tích sản xuất cánh đồng lớn áp dụng cơ giới đồng bộ tại 20 đơn vị đạt 812 ha.

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng năm 2020 ước đạt 11.472 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ; tiến độ phát triển đàn gia súc, gia cầm đạt 73,2% kế hoạch. UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, chủ động kiểm soát, chặn đứng dịch bệnh, không để lây lan ra diện rộng.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, thực hiện xét công nhận thôn Trường Thành (xã Thành Hưng) đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, công nhận 15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới; công nhận khu 3, xã Thạch Bình và thôn Liên Hưng xã Thành Hưng xây dựng thôn NTM kiểu mẫu. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 16,43 tiêu chí/xã. Chỉ đạo các đơn vị đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, thẩm định hồ sơ đánh giá 02 sản phẩm đề nghị tỉnh công nhận sản phẩm OCOP.

   

Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp vẫn đạt tốc độ tăng trưởng khá, giá trị sản xuất ngành công nghiệp ước đạt 4.206,6 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ, đạt 101,5% KH. Lĩnh vực đầu tư xây dựng tiếp tục phát triển, giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 2.139 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ, vượt 2,6% kế hoạch. Hoạt động thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến tích cực sau khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.836 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ, doanh thu hoạt động vận tải đạt 411,7 tỷ đồng, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 79,8 triệu USD, bằng 81,5% so với cùng kỳ, đạt 79,9% kế hoạch năm.

Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển, các tổ chức tín dụng đã triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh.

Công tác quy hoạch, phát triển đô thị, được quan tâm chỉ đạo thực hiện, thực hiện thẩm định, phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 các khu dân cư mới tại 13 xã, thị trấn. Hoàn thiện Thuyết minh Quy hoạch phân khu 1/2000 Khu du lịch sinh thái Thác Mây, xã Thạch Lâm và Đề án công nhận xã Thạch Quảng đạt tiêu chuẩn đô thị loại V. Chỉ đạo thực hiện Đề án xây dựng đô thị văn minh – công dân thân thiện tại thị trấn Kim Tân, Vân Du. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2020 ước đạt 20%, đạt 100% kế hoạch. Tích cực xúc tiến đầu tư, tăng cường hỗ trợ giải quyết các khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp, trong năm UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho một số dự án có vốn đầu tư lớn, với tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng.

Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 3.274,2 tỷ đồng, vượt 24,9% KH, trong đó, vốn ngân sách nhà nước 390,1 tỷ đồng, bằng 55,3% kế hoạch, vốn doanh nghiệp 1.224,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần so với kế hoạch, vốn dân cư đạt 1.659,7 tỷ đồng, tăng 28,3% kế hoạch. Chỉ đạo, đôn đốc, hỗ trợ, giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp về thủ tục đất đai, xây dựng, môi trường, đền bù GPMB, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm đã được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương đầu tư.

Công tác chỉ đạo thành lập mới doanh nghiệp được quan tâm chỉ đạo thực hiện, đã thành lập được 49 doanh nghiệp, đạt 98% kế hoạch tỉnh giao, ước đến cuối năm 2020 sẽ hoàn thành kế hoạch tỉnh giao.  Thu ngân sách nhà nước năm 2020 ước đạt 140.616,2 triệu đồng, đạt 169,1% dự toán tỉnh giao và 153,5% dự toán huyện giao. Có 9/13 chỉ tiêu hoàn thành và vượt dự toán HĐND huyện giao và 04/13 chỉ tiêu đạt thấp hơn dự toán huyện giao.

Đoàn chủ tọa Kỳ họp

Hoạt động văn hóa, thông tin: tập trung tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch Covid-19, các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm của đất nước của tỉnh, huyện và các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh và toàn quốc. Đã có 193 đơn vị đăng ký công nhận các danh hiệu văn hóa, 86% số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, 38% số hộ đăng ký gia đình thể thao. Tham gia liên hoan tuyên truyền cổ động toàn tỉnh, liên hoan văn hóa các dân tộc toàn tỉnh lần thứ XVII, Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015-2020 chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đạt kết quả cao. Thực hiện tốt công tác quản lý di tích, tổ chức lễ hội xuân trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trên môi trường mạng, thực hiện giải quyết dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.

Ngành giáo dục – đào tạo đã tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở giáo dục, đào tạo; triển khai dạy học qua internet và trên truyền hình nhằm đảm bảo chương trình, củng cố kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ học; thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kỳ II năm học 2019-2020 theo hướng dẫn của cấp trên. Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm thực hiện, toàn huyện có 64 trường đạt chuẩn, tăng 6 trường so với cùng kỳ năm học trước, tỷ lệ trường chuẩn quốc gia toàn huyện đạt 71,91%. Xây dựng 9 trường học đạt danh hiệu kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vượt 28,6% so với kế hoạch.

Ngành y tế đã chủ động tham mưu, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế; không để xảy ra trường hợp bị dương tính với Covid-19. Bệnh viện đa khoa đã khám chữa bệnh cho 78.083 lượt người, đạt 97,6% kế hoạch, trong đó điều trị nội trú 16.681 lượt người, đạt 92,6% kế hoạch, các trạm y tế xã, thị trấn khám, chữa bệnh cho 89.427 lượt người, đạt 93,5% kế hoạch. Công tác y tế dự phòng được quan tâm chỉ đạo thực hiện, không có dịch lớn xảy ra.

Ngành lao động, thương binh và xã hội đã phối hợp với các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội; đã thực hiện chi trả trợ cấp cho 19.410 lượt đối tượng người có công với cách mạng, kinh phí trợ cấp 36,5 tỷ đồng.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được đảm bảo ổn định, không có điểm nóng xảy ra.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2020 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực cần phải khắc phục đó là:  Trong số 28 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND huyện đề ra, còn 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch gồm: (1) Tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu; (2) Số lao động xuất khẩu, (3) Số xã đạt chuẩn Nông thôn mới; (4) Tỷ lệ dân số đô thị dùng nước sạch; (5) Số xã đạt chuẩn ATTP. Còn 01 chỉ tiêu chưa đánh giá, dự kiến khó đạt là Giảm tỷ lệ hộ nghèo. Công tác giải phóng mặt bằng tuy đã được tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn, phải thực hiện rà soát, đưa ra khỏi kế hoạch 04 dự án, tiến độ thực hiện một số dự án chậm so với kế hoạch...

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng, năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả ”nhiệm vụ kép” là vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp khôi phục và thúc đẩy sản xuất kinh doanh, trọng tâm là các lĩnh vực trụ cột: phát triển hạ tầng, nông nghiệp; công nghiệp chế biến; du lịch. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường thu hút, huy động đa dạng các nguồn vốn cho đầu tư phát triển, phấn đấu tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt từ 15,3% trở lên, tạo đà cho việc thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV và kế hoạch cho việc thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Tiếp đó, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe ông Lê Công Thành, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, báo cáo tóm tắt Báo cáo Ước thực hiện dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2020; Báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu – chi ngân sách địa phương năm 2020. Phương án phân bổ dự toán chi ngân sách địa phương năm 2021; Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư công năm 2020; kế hoạch đầu tư công năm 2021.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu cử tri đã được nghe ông Nguyễn Minh Tuân, UV BTV, Trưởng ban Dân  vận, Chủ tịch UBMTTQ trình bày Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX.

Tại kỳ họp, các đại biểu cử tri lần lượt đựơc nghe ông Nguyễn Đình Tam,  Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 9 HĐND huyện khóa XX và trả lời kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX.

Lần lượt, đại diện Viên kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện báo cáo về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2020; ph­­­­­­ương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Bà Bùi Thị Lương, kế toán HTX dịch vụ nông nghiệp xã Thành Long, đại biểu tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện  Thạch Thành

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện  Thạch Thành, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII.

Lần lượt, đại diện Ban kinh tế - xã hội, Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban KT-XH về việc thực hiện các quy định của pháp luật về hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn huyện giai đoạn 2018-2020.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng ban Pháp chế trình bày báo cáo giám sát chuyên đề Ban

Ban Pháp chế Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Pháp chế về việc chấp hành pháp luật trong lĩnh vực an ninh trật tự; việc xử lý vi phạm thuộc thẩm quyền cấp xã, giai đoạn 2018-2020.

Bà Quách Thị Tươi, UV BTV Huyện vụ, Trưởng Ban Dân tộc trình bày báo cáo giám sát chuyên đề Ban

Ban dân tộc - HĐND huyện trình bày Báo cáo giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc về việc thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Thạch Thành giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020; Quyết định số 4735/QĐ-UBND ngày 08/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

 Ông Nguyễn Văn Dĩnh, Trưởng Phòng GD&ĐT trình bày các tờ trình tại Kỳ họp

Các đại biểu được nghe ông Nguyễn Văn Dĩnh, Trưởng Phòng GD&ĐT trình bày Tờ trình về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư Dự án: đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp các công trình trường học trên địa bàn huyện; ông Nguyễn Văn Tư, Trưởng Phòng Tài nguyên, môi trường trình bày các nghị quyết định chủ trương đầu tư các dự án cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện.

Đại diện tổ 8 đại biểu HĐND tham gia thảo luận tại kỳ họp

Tiếp tục chương trình của kỳ họp thứ 11, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận của các tổ; tiến hành chất vấn, trả lời chất vấn về các vấn đề trọng tâm được đông đảo nhân dân và cử tri quan tâm như: vấn đề giao thông thủy lợi, vấn đề đảm bảo an toàn lưới điện, xây dựng NTM, vấn đề tập trung, tích tụ đất đai sản xuất nông nghiệp...

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình 

Để tiếp tục làm rõ những ý kiến tham gia của cử tri và đại biểu HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Trong đó nội dung quan trọng nhất là đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị mình, những chỉ tiêu nào chưa đạt yêu cầu thì tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, ngành có liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề nhân dân và cử tri gửi tới kỳ họp.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND huyện đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016-2021.

Sau khi nghe và có ý kiến vào các báo cáo, tờ trình, trên tinh thần tập trung, dân chủ, thống nhất cao, Kỳ họp đã thông qua 25 Nghị quyết tại kỳ họp.

Bà Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu Bế mạc kỳ họp

Phát biểu Bế mạc kỳ họp, bà Bùi Thị Mười, Tỉnh uỷ viên, Bí thư huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm của các đại biểu HĐND huyện; sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan chuyên môn đã góp phần hoàn thành chương trình Kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh: Để thực hiện thắng lợi các Nghị quyết của HĐND huyện đã được thông qua tại Kỳ họp, HĐND huyện đề nghị ngay sau kỳ họp này, UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện Nghị quyết; đề nghị Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các tổ đại biểu HĐND và các vị đại biểu HĐND huyện có kế hoạch giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; đề nghị cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện tiếp tục đồng hành, đồng thuận với các cấp, các ngành trong huyện để phấn đấu hoàn thành thắng lợi, toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021 theo Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra.

Sau thời gian làm việc với tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 11, HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra. Thành công của Kỳ họp sẽ là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong huyện đoàn kết khắc phục khó khăn, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần thực hiện thành công mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra./.

T/h: Nhóm PV

<

Tin mới nhất

Thường trực HĐND huyện: Tổ chức hội nghị triển khai nội dung, chương trình kỳ họp thứ 2, HĐND...(15/07/2021 8:41 SA)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Thành; Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng...(13/07/2021 8:22 SA)

Hội đồng Nhân dân huyện Thạch Thành tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, Khóa XXI, Nhiệm kỳ 2021 - 2026(30/06/2021 8:44 SA)

Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...(28/05/2021 4:50 CH)

UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2021(05/05/2021 9:29 CH)

Huyện uỷ Thạch Thành tổ chức hội nghị sơ kết công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý 2...(07/04/2021 11:04 CH)

Hội nghị bàn giao hồ sơ những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026(15/03/2021 3:37 CH)

Thạch Thành: Tưng bừng ngày hội Tòng quân(27/02/2021 8:02 SA)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị giao ban về một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau...(21/01/2021 10:25 CH)

Ban chỉ đạo 35 huyện Thạch Thành tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động dư luận xã hội năm 2020, bàn...(14/01/2021 7:43 SA)

Hội nghị triển khai Kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện uỷ, HĐND huyện về...(13/01/2021 9:43 CH)

Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng an ninh, xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ năm...(29/12/2020 2:03 CH)

°