Thông báo Công khai, thuyết minh số liệu dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2022 của huyện trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4 khóa XXI

Đăng ngày 19 - 12 - 2021
100%

UBND huyện Thạch Thành Thông báo Công khai, thuyết minh số liệu dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2022 của huyện Thạch Thành trình HĐND huyện tại kỳ họp thứ 4 khóa XXI với các nội dung sau:

Chi tiết nội dung xem tại đây./.

<

Tin mới nhất

Công khai quyết toán thu NSNN trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021 của...(04/08/2022 11:08 CH)

Công khai, thuyết minh số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Qúy II năm 2022(15/07/2022 3:48 CH)

Công khai Bao cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và Phương hướng...(24/06/2022 3:01 CH)

Công khai, thuyết minh số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Qúy I năm 2022(15/04/2022 3:53 CH)

Công bố công khai dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi NSĐP và phân bổ dự toán chi ngân sách...(02/01/2022 4:19 CH)

Thông báo Công khai, thuyết minh số liệu dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ...(19/12/2021 4:09 CH)

Công khai, thuyết minh số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021(15/07/2021 4:00 CH)

°