Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Thạch Thành

Công khai quyết toán thu NSNN trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021 của huyện Thạch Thành

Đăng ngày 04 - 08 - 2022
100%

Ngày 04/8/2022, UBND huyện Thạch Thành đã ban hành Quyết định số 2345/QĐ-UBND về việc công bố công khai quyết toán thu NSNN trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021 của huyện Thạch Thành. Nội dung cụ thể như sau:

Thông tin chi tiết tải tại đây.

<

Tin mới nhất

Công khai quyết toán thu NSNN trên địa bàn và quyết toán thu, chi ngân sách huyện năm 2021 của...(04/08/2022 11:08 CH)

Công khai, thuyết minh số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Qúy II năm 2022(15/07/2022 3:48 CH)

Công khai Bao cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và Phương hướng...(24/06/2022 3:01 CH)

Công khai, thuyết minh số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện Qúy I năm 2022(15/04/2022 3:53 CH)

Công bố công khai dự toán thu NSNN trên địa bàn; thu, chi NSĐP và phân bổ dự toán chi ngân sách...(02/01/2022 4:19 CH)

Thông báo Công khai, thuyết minh số liệu dự toán thu NSNN trên địa bàn, thu, chi NSĐP và phân bổ...(19/12/2021 4:09 CH)

Công khai, thuyết minh số liệu thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2021(15/07/2021 4:00 CH)

°