UBND huyện Thạch Thành; Họp phiên thường kỳ tháng 11/2022

Đăng ngày 09 - 12 - 2022
100%

Ngày 08/12, UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11/2022 để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và xem xét một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện khai mạc và chủ trì phiên họp.

Tham dự phiên họp có các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch UBND huyện, ủy viên UBND huyện; Trưởng các Phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện.

Toàn cảnh phiên họp

Thực hiện nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đã cơ bản được kiểm soát tạo điều kiện thuận lợi cho phục hồi sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới, việc triển khai thực hiện quyết liệt Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và cho phép mở cửa du lịch đã tác động rõ nét đến hoạt động kinh tế - xã hội của huyện. Tuy nhiên những hậu quả của đại dịch Covid-19 và giá nguyên, nhiên, vật liệu tăng cao đã gây khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của người dân; song dưới sự chỉ đạo sát sao của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND huyện, sự chỉ đạo điều hành quyết liệt, linh hoạt hiệu quả của UBND huyện và sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, sự đồng hành ủng hộ của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, nên tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện có bước phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế tăng so với cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 16.489,2 tỷ đồng, đạt 99,5% so với kế hoạch năm, tăng 16% so với cùng kỳ, trong đó sản xuất ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 7,6% so với cùng kỳ; công nghiệp - xây dựng tăng 16% so với cùng kỳ; thương mại - dịch vụ tăng 18,9% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: tỷ trọng nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 15,8%, công nghiệp – xây dựng chiếm 51,4%, thương mại – dịch vụ chiếm 32,7%. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,6 triệu đồng/người, bằng 99,58% so với kế hoạch cả năm, tăng 13,9% so với cùng kỳ.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm thực hiện, Chỉ đạo xã Thạch Long, Thạch Cẩm, Thành Thọ hoàn thiện hồ sơ, nội dung các tiêu chí để trình thẩm tra, thẩm định xét công nhận xã đạt chuẩn NTM. Chỉ đạo xã Thạch Sơn, Thạch Đồng tổ chức thành công lễ công bố xã đạt chuẩn NTM. Xây dựng kế hoạch xây dựng huyện Thạch Thành đạt chuẩn NTM đến năm 2025. Đến nay, bình quân toàn huyện đạt 4/9 tiêu chí huyện NTM, 14,04 tiêu chí/xã và 12,55 tiêu chí/thôn. Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP, đã có 5 sản phẩm được Hội đồng cấp tỉnh đánh giá, phân hạng 3 sao cấp tỉnh.

Sản xuất công nghiệp năm 2022 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Hoạt động thương mại dịch vụ tăng trưởng mạnh, không có hiện tượng găm hàng sốt giá. Hoạt động du lịch được phục hồi và tăng trưởng mạnh; tập trung thực hiện Đề án phát triển du lịch huyện Thạch Thành. Theo số liệu của ngành Văn hóa – Thông tin, tổng lượng khách du lịch năm 2022 ước đạt trên 150.000 lượt du khách, tổng thu du lịch ước đạt trên 100 tỷ đồng. Hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục phát triển, các tổ chức tín dụng đã tập trung triển khai các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về vốn vay, tăng khả năng tiếp cận cho người dân, doanh nghiệp để phục hồi, ổn định sản xuất. Công tác quy hoạch, phát triển đô thị, được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 3.311 tỷ đồng, vượt 15,9%KH, tăng 38,5% so với cùng kỳ.

Lĩnh vực Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; các chế độ, chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, tổ chức bộ máy được tập trung thực hiện theo quy định. Chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao đạt thành tích cao tại các kỳ thi và các giải đấu. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ và kịp thời.  An ninh chính trị, trật tự án toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19 của huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực cần phải khắc phục đó là:

Trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND huyện đề ra, còn 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch gồm: Số xã đạt chuẩn NTM;  Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM; Số xã đạt chuẩn ATTP; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT; chỉ tiêu xây dựng xã Nông thôn mới, xã Nông thôn mới nâng cao không đạt KH huyện giao. Diện tích thực hiện tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt thấp so với Kế hoạch tỉnh giao; Tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông trường tại các xã Thạch Quảng, Thạch Lâm, Thành Mỹ mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên còn nhiều vướng mắc về thủ tục, nên đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã được phê duyệt chậm so với kế hoạch. Việc thực hiện chính quyền số, xã hội số tuy đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả bước đầu nhưng nhìn chung kết quả chuyển đổi số vẫn chưa đạt yêu cầu ...

Mục tiêu chung chủ yếu năm 2023 đề ra là: Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, du lịch là mũi nhọn, tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt 15%, trong đó ngành nông, lâm, thủy sản tăng 7,7%, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 16%, ngành dịch vụ tăng 15,7%. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 59,9 triệu đồng/người/năm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Cũng tại phiên họp đã thông qua các nội dung: Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện năm 2022, trọng tâm công tác chỉ đạo điều hành năm 2023; Theo dõi nhiệm vụ tháng 11/2022, Chương trình công tác tháng 12/2022; Báo cáo ước thực hiện thu ngân sách nhà nước, thu chi ngân sách địa phương năm 2022.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và bàn các giải pháp để tập trung thực hiện hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu nhiệm vụ còn lại của năm 2022. Rà soát các chỉ tiêu đã giao kế hoạch và điều chỉnh, bổ sung để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch; thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thuộc lĩnh vực quản lý, đảm bảo hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022./.

T/h: Bùi Hương - Lưu Bằng

<

Tin mới nhất

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2023(28/04/2023 4:31 CH)

HĐND huyện Thạch Thành tổ chức kỳ họp thứ 9 bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ...(26/02/2023 12:09 SA)

Hội nghị công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ(21/02/2023 11:58 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023(09/02/2023 3:42 CH)

Huyện Thạch Thành tổ chức tọa đàm tiếp lửa truyền thống “Tuổi trẻ Thạch Thành phấn đấu xứng danh...(02/02/2023 10:02 CH)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi...(05/01/2023 10:07 SA)

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(24/12/2022 9:15 SA)

UBND huyện Thạch Thành; Họp phiên thường kỳ tháng 11/2022(09/12/2022 10:27 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại và huyện Thạch Thành(17/11/2022 9:19 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022(30/09/2022 3:19 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức Họp phiên thường kỳ tháng 8/2022(01/09/2022 2:27 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự sinh hoạt cùng đảng viên Chi bộ khu phố 2, thị trấn Vân Du(17/06/2022 9:07 SA)

°