Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 24 - 12 - 2022
100%

Ngày 23/12, HĐND huyện Thạch Thành đã tổ chức kỳ họp thứ 8, HĐND huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây là kỳ họp có ý nghĩa quan trọng nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Toàn cảnh kỳ họp.

Tham dự kỳ họp có bà Bùi Thị Mười, Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Thạch ThànhVề phía huyện tham dự có đồng chí Vũ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Đình Minh, Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Bùi Thị Định, UV BTV, Phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ  huyện; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện; Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trong huyện. Đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu tham dự kỳ họp.

Đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu khai mạc kỳ họp.

Sau lời phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 8, HDND huyện khóa XXI của đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Các đại biểu đã nghe ông Trần Bá Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh  năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ KT - XH, QP - AN  năm 2023.

Năm 2022, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; song với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, linh hoạt, sát sao từ sớm, từ xa của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong huyện, kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục chuyển biến tích cực và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, trong đó:  Dịch Covid-19 đã được kiểm soát tốt, huyện đã triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt cao so với cùng kỳ như: tổng giá trị sản xuất tăng 15,1% với cùng kỳ, giá trị các ngành công nghiệp xây dựng tăng 16,3%, thương mại dịch vụ tăng 15,9%, thu ngân sách nhà nước gấp 2,46 lần dự toán tỉnh giao, thành lập mới doanh nghiệp vượt 57,5% so với kế hoạch tỉnh giao, huy động vốn đầu tư phát triển tăng 15,9% kế hoạch.

Chất lượng hoạt động văn hóa – xã hội được nâng lên; giáo dục mũi nhọn, thể thao đạt thành tích cao tại các kỳ thi và các giải đấu. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ và kịp thời.  An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch Covid-19 của huyện.

Đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022 vẫn còn một số hạn chế, yếu kém trên một số lĩnh vực cần phải khắc phục đó là:

Trong số 26 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của HĐND huyện đề ra, còn 5 chỉ tiêu không đạt kế hoạch gồm: Số xã đạt chuẩn NTM;  Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thôn đạt chuẩn NTM; Số xã đạt chuẩn ATTP; Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia; Tỷ lệ dân số tham gia BHYT; chỉ tiêu xây dựng xã Nông thôn mới, xã Nông thôn mới nâng cao không đạt KH huyện giao. Diện tích thực hiện tích tụ, tập trung đất đai sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đạt thấp so với Kế hoạch tỉnh giao; Tình hình vi phạm trong quản lý, sử dụng đất nông trường tại các xã Thạch Quảng, Thạch Lâm, Thành Mỹ mặc dù đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, tuy nhiên còn nhiều vướng mắc về thủ tục, nên đến nay chưa giải quyết dứt điểm. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án đã được phê duyệt chậm so với kế hoạch. Việc thực hiện chính quyền số, xã hội số tuy đã được quan tâm chỉ đạo quyết liệt và đạt được kết quả bước đầu nhưng nhìn chung kết quả chuyển đổi số vẫn chưa đạt yêu cầu ...

Đồng chí Trần Bá Sơn, Phó chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2023.

Mục tiêu chung chủ yếu năm 2023 đề ra là: Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế theo hướng nhanh và bền vững trên cơ sở phát triển công nghiệp, nông nghiệp quy mô lớn, giá trị gia tăng cao là nền tảng, du lịch là mũi nhọn, tập trung thực hiện 4 chương trình trọng tâm, 3 khâu đột phá đã được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV đề ra. Tốc độ tăng tổng giá trị sản xuất phấn đấu đạt 15%, trong đó ngành nông, lâm, thủy sản tăng 7,7%, ngành công nghiệp – xây dựng tăng 16%, ngành dịch vụ tăng 15,7%. Thu nhập bình quân đầu người phấn đấu đạt 59,9 triệu đồng/người/năm. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển đồng bộ và toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc sức khỏe cho người dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường quản lý tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. Bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp đó, ông Nguyễn Minh Tuân,  Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UB MTTQ huyện đã trình bày báo cáo của Thường trực UB MTTQ huyện về về công tác tham gia xây dựng chính quyền và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã được nghe bà Bùi Thị Diệu, công chức văn hóa xã Thành Yên, đại diện Tổ đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện  Thạch Thành, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII.

Tại kỳ họp, các đại biểu tham dự kỳ họp đã nghe ông Nguyễn Văn Mạnh,  Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện đã trình bày các tờ trình quyết nghị những vấn đề quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện.

Tiếp đó, các đại biểu và cử tri đã được nghe lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện trình bày báo cáo về tình hình tội phạm và kết quả công tác kiểm sát năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Và lãnh đạo Toà án nhân dân huyện báo cáo về công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Trần Ngọc Chung, Ủy viên BTV, Trưởng ban tổ chức huyện ủy trình bày báo cáo thẩm tra của Ban KT-XH.

Lần lượt, đại diện các Ban Pháp chế, Ban kinh tế - xã hội, Ban dân tộc - HĐND huyện trình bày các báo cáo thẩm tra.

Đại biểu thị trấn Kim Tân thảo luận tại kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND huyện đã tập trung phân tích, thảo luận, bàn các giải pháp thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 và cho ý kiến vào một số báo cáo, tờ trình tại kỳ họp; tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn.. Các cơ quan, đơn vị được chất vấn và giải trình đã thể hiện rõ trách nhiệm, giải trình đã thể hiện rõ trách nhiệm, giải trình đầy đủ, cụ thể những vấn đề được yêu cầu, đồng thời đưa ra được những giải pháp, lộ trình thực hiện đối với những vấn đề còn tồn tại, đáp ứng yêu cầu của đại biểu và cử tri trong huyện.

Đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện tiếp thu những vấn đề mà Đại biểu, cử tri và nhân dân trong huyện quan tâm.

Để tiếp tục làm rõ những ý kiến tham gia của cử tri và đại biểu HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tại kỳ họp đồng chí Phạm Đình Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã tiếp thu, giải trình nhiều nội dung đồng thời đưa ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, trong đó nội dung quan trọng nhất là đề nghị lãnh đạo các địa phương, đơn vị rà soát lại các chỉ tiêu của cơ quan, đơn vị mình, những chỉ tiêu nào chưa đạt yêu cầu thì tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm. Đồng thời, đề nghị các phòng, ban, ngành có liên quan phối hợp với các địa phương thực hiện các biện pháp giải quyết dứt điểm các vấn đề nhân dân và cử tri gửi tới kỳ họp.

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: Năm 2023 là năm có tính chất bản lề trong thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020 -2025, đồng chí yêu cầu ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới 2023, các ngành, các cơ quan, các đơn vị, địa phương phải đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch thực hiện nhiệm vụ KT-XH. AN – QP năm 2023 đã đề ra. Cần tập trung cao cho công tác chỉ đạo, quản lý, điều hành triển khai đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo các giải pháp phù hợp với tình hình mới nhằm thực hiện thắng lợi ở mức  cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19, giảm thiểu tối đa tác động từ dịch Covid-19Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 13/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XXV, nhiệm kỳ 2020-2025 và Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội; giáo dục, y tế; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội. Làm tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo, tạo việc làm cho người dân...Tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kiên quyết xử lý nghiêm, dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật, lấn chiếm đất nông nghiệp, khai thác khoáng sản trái quy định, đẩy lùi tai, tệ nạn xã hội, giảm thiểu TNGT...Tiếp tục CCHC, đẩy mạnh môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn, triển khai hiệu quả các chính sách hỗ trọ doanh nghiệp, chủ động xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, nâng cao tỷ lệ giải quyết hồ sơ mức độ3, mức độ 4.... Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần, trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra. Kỳ họp đã tiến hành biểu quyết và thông qua 08 Nghị quyết.

Đồng chí đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc kỳ họp.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí đồng chí Lê Xuân Bình, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao chất lượng của kỳ họp và nhấn mạnh: Sau kỳ họp này, Hội đồng nhân huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khẩn trương triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND huyện; khắc phục tồn tại, hạn chế để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra. Tiếp tục phối hợp tích cực tham gia xây dựng chính quyền trên các lĩnh vực; đồng thời tuyên truyền, vận động, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và toàn thể nhân dân trong tổ chức triển khai các Nghị quyết HĐND huyện, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra trong năm 2023.

Đồng chí đề nghị Thường trực, các Ban, các tổ đại biểu và các đại biểu HĐND huyện cần phát huy tốt vai trò giám sát trên các lĩnh vực, nhất là những vấn đề quan trọng đã được Nghị quyết HĐND huyện thông qua để đảm bảo các Nghị quyết HĐND huyện ban hành sớm đi vào cuộc sống./.

T/h: Nhóm PV

<

Tin mới nhất

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 4 năm 2023(28/04/2023 4:31 CH)

HĐND huyện Thạch Thành tổ chức kỳ họp thứ 9 bầu bổ sung chức danh Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ...(26/02/2023 12:09 SA)

Hội nghị công bố các Quyết định của BTV Tỉnh ủy về công tác cán bộ(21/02/2023 11:58 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01/2023(09/02/2023 3:42 CH)

Huyện Thạch Thành tổ chức tọa đàm tiếp lửa truyền thống “Tuổi trẻ Thạch Thành phấn đấu xứng danh...(02/02/2023 10:02 CH)

Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và phát động phong trào thi...(05/01/2023 10:07 SA)

Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Thạch Thành khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026(24/12/2022 9:15 SA)

UBND huyện Thạch Thành; Họp phiên thường kỳ tháng 11/2022(09/12/2022 10:27 CH)

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tiếp xúc cử tri tại và huyện Thạch Thành(17/11/2022 9:19 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 9/2022(30/09/2022 3:19 CH)

UBND huyện Thạch Thành tổ chức Họp phiên thường kỳ tháng 8/2022(01/09/2022 2:27 CH)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang dự sinh hoạt cùng đảng viên Chi bộ khu phố 2, thị trấn Vân Du(17/06/2022 9:07 SA)

°