Uỷ ban MTTQ tỉnh giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch Thành

Đăng ngày 26 - 08 - 2020
100%

Thực hiện chương trình giám sát và phản biện xã hội, sáng ngày 25/8 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Hà Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch MTTQViệt Nam tỉnhlàm Trưởng đoàn đã có buổi giám sát kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới(NTM) tại huyện Thạch Thành, cùng đi có đại diện lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh.Về phía huyện Thạch Thành tiếp đoàn có đồng chí Lê Đình Thảnh Uỷ viên ban thường vụ Phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện; lãnh đạo, cán bộ xã Thành Hưng và xã Thạch Sơn.

 

Lãnh đạo UBND huyện phát biểu tại buổi giám sát 

Qua 5 năm (2016-2020) triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, trong điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, với nhiều cách làm sáng tạo, chương trình xây dựng NTM của huyện Thạch Thành đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đại diện thành viên Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện báo cáo tại buổi giám sát.

Từ năm 2016-2020, tổng nguồn vốn được huy động để xây dựng NTM toàn huyện đạt gần 973 tỷ đồng, trong đó nhân dân tham gia đóng gần 301,7 tỷ đồng (chưa tính tiền nhân dân tự bỏ vốn chỉnh trang nhà cửa, khuôn viên và đầu tư sản xuất). Đến nay, toàn huyện có 110 thôn, 10 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM (bao gồm cả các xã đã sáp nhập năm 2019), bình quân toàn huyện đạt 15,7 tiêu chí/xã.

Phát biểu tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát cũng đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế, giải pháp trong xây dựng NTM như: Các mô hình sản xuất quy mô lớn, áp dụng công nghệ cao còn ít. Việc hoàn thành các tiêu chí về đích NTM của các xã còn chậm.Việc chỉ đạo phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM của chính quyền một số xã chưa tốt, thiếu quyết liệt. Ô nhiễm môi trường ở một số địa phương chưa được giải quyết kịp thời, quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế. Một số tiêu chí NTM đã đạt được nhưng tính bền vững chưa cao.Bên cạnh đó, cần giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương trong giải quyết những vấn đề người dân chưa hài lòng.

Đồng chí Hà Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh phát biểu kết luận buổi giám sát 

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát đồng chí Hà Văn Thuỷ - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả xây dựng NTM của huyện Thạch Thành thời gian qua; nhất là bước đột phá trong phát triển nông nghiệp gắn với tái cơ cấu kinh tế và việc quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn, công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Đoàn giám sát sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến kiến nghị, đề xuất của các thành viên và của các địa phương để hoàn thiện báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, UBND theo chương trình giám sát và phản biện xã hội./.

T/h: Thu Hà - Ngọc Thắng

<

Tin mới nhất

Xã Thạch Long đón nhận Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(01/01/2024 2:20 CH)

Xã Thành Thọ (Thạch Thành) đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới (01/09/2023 11:03 CH)

Xã Thạch Đồng (Thạch Thành) đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới(02/09/2022 2:24 CH)

Xã Thạch Sơn (Thạch Thành); Đón bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới(01/09/2022 2:22 CH)

Xã Thành Long đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới(10/10/2020 11:18 CH)

Uỷ ban MTTQ tỉnh giám sát chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Thạch...(26/08/2020 9:44 CH)

Xã Thạch Định - Đạt chuẩn nông thôn mới(04/01/2020 5:12 CH)

Đoàn thẩm định đánh giá thôn Yên Thịnh, xã Thành Tâm đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019(02/10/2019 2:35 CH)

Huyện Thạch Thành: Tổ chức công đoàn cơ sở đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng nông thôn mới(17/05/2012 3:35 CH)

°