Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành

Đăng ngày 20 - 12 - 2023
100%

Ngày 20/12/2023, UBND huyện Thạch Thành đã có Thông báo số 191/TB-UBND về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành

Theo đó, để phương án kế hoạch sử dụng đất đáp ứng được yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững nguồn tài nguyên đất đai, bảo vệ môi trường, UBND huyện Thạch Thành trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân về nội dung báo cáo "Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Thạch Thành" để tham gia đóng góp ý kiến.

Nội dung bao gồm: Các chỉ tiêu Kế hoạch sử dụng đất, các dự án công trình thực hiệnn trong năm 2024.

Ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân đề nghị gửi về UBND huyện Thạch Thành (qua phòng Tài nguyên và Môi trường) trong vòng 30 ngày kể từ ngày ban hành Thông báo này.

UBND huyện Thạch Thành rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia đóng góp của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn địa phương về nội dung "Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện Thạch Thành".

Toàn bộ nội dung thông báo, tài liệu liên quan tải tại đây./.

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành(20/12/2023 11:13 SA)

Thông báo công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa(09/11/2023 11:52 CH)

Thông báo công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(03/08/2023 11:25 CH)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn Đại Dương,...(25/07/2023 11:29 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn 4, xã Thành Tiến,...(25/07/2023 11:26 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Ngọc Trạo, thôn Ngọc...(25/07/2023 11:00 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Đồng Đa, xã Thành...(25/07/2023 10:22 SA)

Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Thành(16/11/2022 6:43 CH)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045(20/05/2022 9:13 SA)

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(14/09/2021 9:45 SA)

Công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 huyện Thạch Thành.(12/08/2021 9:03 SA)

°