Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn 2, thôn 3, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành

Đăng ngày 13 - 03 - 2024
100%

Ngày 13/3/2024, UBND huyện Thạch Thành có Thông báo số 59/TB-UBND về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn 2, thôn 3, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Cụ thể như sau:

- Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn 2, thôn 3, xã Thạch Long, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

- Số lượng: Khu đất có tổng số 10 lô gồm: từ lô LK-A:21 đến lô LK-A:30 thuộc mặt bằng Quy hoạch chi tiết khu dân cư thôn 2, thôn 3, xã Thạch Long được UBND huyện Thạch Thành phê duyệt tại Quyết định số 3207/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 và phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 3712/QĐ-UBND ngày 04/11/2022.

- Tổng diện tích các lô đất đưa gia đấu giá: 1.312,5 m2.

- Chất lượng: Các lô đất đưa ra đấu giá đã hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

Thông tin chi tiết cụ thể xem Thông báo TẠI ĐÂY./.

<

Tin mới nhất

Thông báo công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa(21/03/2024 2:14 CH)

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn 2,...(13/03/2024 9:29 SA)

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành(20/12/2023 11:13 SA)

Thông báo công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa(09/11/2023 11:52 CH)

Thông báo công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(03/08/2023 11:25 CH)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn Đại Dương,...(25/07/2023 11:29 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn 4, xã Thành Tiến,...(25/07/2023 11:26 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Ngọc Trạo, thôn Ngọc...(25/07/2023 11:00 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Đồng Đa, xã Thành...(25/07/2023 10:22 SA)

Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Thành(16/11/2022 6:43 CH)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045(20/05/2022 9:13 SA)

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(14/09/2021 9:45 SA)

°