Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn 4, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đợt 2).

Đăng ngày 25 - 07 - 2023
100%

Ngày 25/7/2023, UBND huyện Thạch Thành đã có thông báo số 121/TB-UBND về việc Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn 4, xã Thành Tiến, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa (đợt 2).

Thông tin chi tiết văn bản tại đây./.

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành(20/12/2023 11:13 SA)

Thông báo công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa(09/11/2023 11:52 CH)

Thông báo công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(03/08/2023 11:25 CH)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn Đại Dương,...(25/07/2023 11:29 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn 4, xã Thành Tiến,...(25/07/2023 11:26 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Ngọc Trạo, thôn Ngọc...(25/07/2023 11:00 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Đồng Đa, xã Thành...(25/07/2023 10:22 SA)

Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Thành(16/11/2022 6:43 CH)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045(20/05/2022 9:13 SA)

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(14/09/2021 9:45 SA)

Công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 huyện Thạch Thành.(12/08/2021 9:03 SA)

°