Thông báo công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 03 - 08 - 2023
100%

Ngày 03/8/2023, UBND huyện Thạch Thành đã có Thông báo số 128/TB-UBND về việc thông báo công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa

I. Hồ sơ công khai gồm:

1. Quyết định số 2645/QĐ-UBND ngày 26/7/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thành.

2. Báo cáo thuyết minh tổng hợp điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thành.

3. Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Thạch Thành.

4. Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Thạch Thành.

Để xem toàn bộ hồ sơ và thông báo tải tại đây.

<

Tin mới nhất

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý Kế hoạch sử dụng đất năm 2024 huyện Thạch Thành(20/12/2023 11:13 SA)

Thông báo công khai kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2022 huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa(09/11/2023 11:52 CH)

Thông báo công bố điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(03/08/2023 11:25 CH)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư thôn Đại Dương,...(25/07/2023 11:29 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn 4, xã Thành Tiến,...(25/07/2023 11:26 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Ngọc Trạo, thôn Ngọc...(25/07/2023 11:00 SA)

Thông báo Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là Quyền sử dụng đất ở tại thôn Đồng Đa, xã Thành...(25/07/2023 10:22 SA)

Thông báo về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2022 huyện Thạch Thành(16/11/2022 6:43 CH)

Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045(20/05/2022 9:13 SA)

Thông báo công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất...(14/09/2021 9:45 SA)

Công khai và cung cấp kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2019 huyện Thạch Thành.(12/08/2021 9:03 SA)

°